1.1.  A kapcsolatépítés és fenntartás feladatai és rendje:

            - az alapítvány kuratóriuma kapcsolatépítésre és fenntartásra vonatkozó feladatainak jelentős részét az Adrianus Nemzetközi Alkotóközösség és a Kultúra Lovagrendje hajtja végre;

            - a közösségek évente egyeztetik a terveiket az együttműködni kívánó szervezetekkel, önkormányzatokkal és azt megküldik a kuratóriumnak;

  - az alapítvány az alapító célok megvalósításában közreműködni szándékozókkal egy-egy eseményre, vagy határozatlan időre Együttműködési (támogatási, szponzorrációs, befogadási) szerződést köt, amelyben a szerződő felek meghatározzák a szerződés tárgyát, célját, formáját, összetételét és   érvényesség idejét;

            - a szerződések alapján a hatékony végrehajtás érdekében az alapítvány létrehozta – többek között a Falvak Kultúrájáért Civilhálózat, Adrianus Kárpát-medencei Magyar Iskolahálózat és a Tisza-forrásvidéke Magyar Iskolahálózat – virtuális közösségeit.

1.2. Kiemelt szervezetek működtetése, a támogatás és fejlesztés feladatai:

a. Az alkotóházakra alapozott Adrianus Nemzetközi Alkotóközösség – továbbiakban ANA – működtetése, a támogatás és fejlesztés feladatai:

- az alapítvány olyan programokat és eseményeket (az abban részt vevő személyt) támogat, amely hosszú távú feladatait segíti, biztosítja az abban közreműködő művészek elismertségét és további támogatókat képes bevonni, így gazdagítva a települések kulturális életét; 

            - az ANA a művészek és a művészet iránt érdeklődők szakmai közössége, amely az alkotó, a nevelőmunka, valamint a szabadidő-eltöltésnek egyik színtere;

            - az alkotókör tagja lehet korhatár és művészi elismertségi szinttől függetlenül a kultúra bármely ága iránt érdeklődő személy;

            - az alapítvány hangsúlyozza, hogy kizárólagosságon alapuló, vagy egyoldalú előnyök megszerzésére irányuló egyéni elképzeléseket nem támogat; 

            - az alapítvány nagy figyelmet fordít az értékteremtésre. Előnyben részesíti az állandó (látható) értékek (szobrok, kiadványok) létrehozását és fejlesztését;

- az alapítvány a nemzetközi kapcsolatok szélesítésével, meghívással elősegíti a magyar kultúra, illetve a hazánk iránt érdeklődő külföldi civilszervezetek, művészek, baráti társasságok megjelenését és kölcsönös bemutatkozását;

- az alapítvány közösségeinek tagjai kedvezményesen használhatják az Adrianus Alkotóház-lánchoz tartozó valamennyi alkotóházat, ingyenesen vehetnek részt kiállításokon és jelennek meg az alapítvány kiadványaiban;

- az alkotóházat – a körök tagjainak elsődlegességének fenntartásával, külön megállapított térítés ellenében – bárki használhatja;

- az alapítvány a művészek által felajánlott alkotásokkal egyrészt biztosítja az alkotóközössége működését, másrészt megköszöni a szponzorok támogatását; 

- az alkotókörök éves tervvel rendelkeznek, amely tartalmazza az alkotótáborok idejét és programját, a főbb találkozókat, kiállításokat és rendezvényeket. 

b. A Kultúra Lovagrendje – továbbiakban Lovagrend – működtetése és fejlesztésének feladatai:

            - 2003. január 22-én zászlót bontott, 2004. július 10-én, Túrkevén megalakult a Kultúra Lovagja címmel elismertek önkéntes, nemzetközi közössége a Kultúra Lovagrendje;

            - a Lovagrend világtájak szerint szerveződik, amelynek origó pontja a tihanyi félszigeten található;

            - a Lovagrend közösségi missziói: a Kultúra Lovagja cím és annak adományozó eseményének, a Magyar Kultúra Napja Gála megrendezésének magas szinten tartása; a kulturálisan hátrányos helyzetben lévő települések életminőségének fejlesztése; a posztumusz avatott és az évek során elhunyt lovagtársak életművének gondozása, a magyar nyelv és kultúra határán, valamint a nyelvi szigetekben és távoli földrészeken élők megkülönböztetett – kiemelte a Tisza-forrásvidéke Vasárnapi Magyar Iskolahálózat működésének – támogatása;

            - az alapítvány alapvetően a Kultúra Lovagrendjére támaszkodva hosszú távú, komplex, térségi életminőség-fejlesztési programokat hajt végre, amelynek alapozó példája a Felső Tisza Völgye vidékfejlesztési térségben folyó küldetés; 

            - a Lovagrend évente egy döntéseket is meghozni jogosult nemzetközi találkozót és több regionális találkozót szervez;

            -  a  Lovagrend és tagjai bemutatkozását a Kultúra Lovagrendje Évkönyve biztosítja, amelyben az alapítvány a működéssel kapcsolatos javaslatokat és döntéseket is közzé teszik;

            - a Lovagrend arculatának kialakítása és szervezeti megerősítésével együtt keresi az együttműködést a történelmi lovagrendekkel.