1. Az alapítvány vagyona közadakozásból, eszközeinek, ingatlanjainak bérbeadásával, művelődésszervezői és alkotókörei tevékenységével – képzőművészeti alkotások, előadóművészeti, valamint irodalmi tevékenységgel és kiadványokkal – gyarapítható.

 

1.1. Céljainak megvalósításához bármely jogi vagy természetes – belföldi vagy külföldi – személy anyagi eszközökkel, illetőleg vagyoni értékű jogok, szolgáltatások nyújtásával csatlakozhat, ha elfogadja az alapítvány célkitűzéseit.

 

1.2. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

1.3. A gazdálkodás eredményességével összehangolt támogatások tervszerű felhasználására az alapítvány évente nyílt pályázatokat hirdet.

 

1.4. Az alapítvány bankszámla feletti jogosultsággal Nick Ferenc elnök rendelkezik.

 

1.5 Az alapítvány vagyona feletti jogosultsággal a Kuratórium rendelkezik.