1. Működési területe, cél szerinti tevékenységei:             

1.1. Az alapítvány állami feladatokat is ellátó, nemzetközi működésű körű, közhasznú szervezet, amely alapvető működési területét Kárpát-medencében határozta meg.  

1.2. Az alapítvány cél szerinti tevékenysége alapvetően kulturális tevékenység, mely kiegészül szociális, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatokkal, valamint a határon túli magyarsággal és az euróatlanti integrációhoz kapcsolódó feladatokkal.   

1.3. Az alapítvány határozatlan időre létesült.