Nemzetközi irodalmi pályázat: Jókai-díj 2017

 

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) pályázatot hirdet:

 

1. A pályázat címe: Jókai-díj 2017

2. A pályázat beérkezési határideje: 2016. október 31.

3. A pályázatról:

(a) Az irodalmi pályázat témája: „A Jókai-regényekből készült filmek elemzése és azok összehasonlítása az eredeti regénnyel.”

(b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.

(c) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2017, pályázat”.

(d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.

(e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.

4. A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság 2017. január 22-én hozza meg döntését.

(a) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.

(b) Az elismerés 2017 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra.

(c) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2017” antológiában való megjelentetést tartalmazza.

5. A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de értékelésre kerül és írása megjelenhet az évkönyvben.

 

Levélcímek:

1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Valchovnícka 2. (Csapó u. 2.) 945 01 Komárno, Szlovákia

2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány Gidófalvy út 29.  1134 Budapest, Magyarország